Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 147 16 163 -
31/01 kl 01 197 15 212 -
31/01 kl 02 245 18 263 -
31/01 kl 03 280 20 300 -
31/01 kl 04 292 21 313 -
31/01 kl 05 272 21 293 -
31/01 kl 06 226 18 244 -
31/01 kl 07 174 21 195 -
31/01 kl 08 134 22 156 -
31/01 kl 09 113 27 140 -
31/01 kl 10 110 29 139 -
31/01 kl 11 128 33 161 -
31/01 kl 12 164 37 201 -
31/01 kl 13 214 42 256 -
31/01 kl 14 262 44 306 -
31/01 kl 15 296 41 337 -
31/01 kl 16 308 41 349 -
31/01 kl 17 291 42 333 -
31/01 kl 18 248 44 292 -
31/01 kl 19 194 46 240 -
31/01 kl 20 146 45 191 -
31/01 kl 21 113 44 157 -
31/01 kl 22 97 47 144 -
31/01 kl 23 102 55 157 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 399 353 388 329 349
Laveste vannstand 134 93 103 102 139
Avvik gult nivå -11 -57 -22 -81 -61
Avvik orange nivå -38 -84 -49 -108 -88
Avvik rødt nivå -54 -100 -65 -124 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm