Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 141 187 163 -
31/01 kl 01 190 235 212 -
31/01 kl 02 237 283 263 -
31/01 kl 03 266 319 300 -
31/01 kl 04 283 332 313 -
31/01 kl 05 269 315 293 -
31/01 kl 06 227 269 244 -
31/01 kl 07 173 216 195 -
31/01 kl 08 130 178 156 -
31/01 kl 09 117 163 140 -
31/01 kl 10 119 164 139 -
31/01 kl 11 141 182 161 -
31/01 kl 12 176 216 201 -
31/01 kl 13 230 270 256 -
31/01 kl 14 282 324 306 -
31/01 kl 15 318 358 337 -
31/01 kl 16 336 367 349 -
31/01 kl 17 315 365 333 -
31/01 kl 18 274 333 292 -
31/01 kl 19 226 287 240 -
31/01 kl 20 180 232 191 -
31/01 kl 21 145 201 157 -
31/01 kl 22 124 200 144 -
31/01 kl 23 134 218 157 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 401 360 420 346 367
Laveste vannstand 143 101 105 78 117
Avvik gult nivå -9 -50 10 -64 -43
Avvik orange nivå -36 -77 -17 -91 -70
Avvik rødt nivå -52 -93 -33 -107 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm