Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 192 163 146 152
31/01 kl 01 235 212 196 200
31/01 kl 02 273 263 247 250
31/01 kl 03 311 300 285 286
31/01 kl 04 318 313 300 298
31/01 kl 05 299 293 281 281
31/01 kl 06 257 244 233 235
31/01 kl 07 205 195 183 184
31/01 kl 08 163 156 145 146
31/01 kl 09 145 140 130 130
31/01 kl 10 142 139 129 129
31/01 kl 11 163 161 153 152
31/01 kl 12 214 201 191 191
31/01 kl 13 274 256 245 247
31/01 kl 14 329 306 296 300
31/01 kl 15 371 337 334 337
31/01 kl 16 375 349 350 350
31/01 kl 17 355 333 335 336
31/01 kl 18 316 292 291 294
31/01 kl 19 270 240 240 241
31/01 kl 20 216 191 195 198
31/01 kl 21 204 157 167 168
31/01 kl 22 200 144 159 162
31/01 kl 23 198 157 175 175

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 399 353 388 329 349
Max fra modell: 27.01 18 400 359 389 322 350
Max fra modell: 27.01 12 400 357 380 317 350
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm