Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 92 14 106 107
28/01 kl 01 117 16 133 134
28/01 kl 02 137 17 154 154
28/01 kl 03 146 17 163 164
28/01 kl 04 141 16 157 159
28/01 kl 05 124 16 140 142
28/01 kl 06 99 15 114 117
28/01 kl 07 72 16 88 -
28/01 kl 08 51 14 65 -
28/01 kl 09 42 13 55 -
28/01 kl 10 47 14 61 -
28/01 kl 11 66 14 80 -
28/01 kl 12 94 14 108 -
28/01 kl 13 123 13 136 -
28/01 kl 14 148 13 161 -
28/01 kl 15 161 14 175 -
28/01 kl 16 161 15 176 -
28/01 kl 17 146 15 161 -
28/01 kl 18 121 15 136 -
28/01 kl 19 92 16 108 -
28/01 kl 20 67 15 82 -
28/01 kl 21 51 15 66 -
28/01 kl 22 48 15 63 -
28/01 kl 23 58 15 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 175 176 195 169 163
Laveste vannstand 62 55 64 44 51
Avvik gult nivå -28 -27 -8 -34 -40
Avvik orange nivå -38 -37 -18 -44 -50
Avvik rødt nivå -48 -47 -28 -54 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm