Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 78 15 93 -
29/01 kl 01 104 15 119 -
29/01 kl 02 127 16 143 -
29/01 kl 03 141 15 156 -
29/01 kl 04 144 16 160 -
29/01 kl 05 133 16 149 -
29/01 kl 06 112 16 128 -
29/01 kl 07 85 17 102 -
29/01 kl 08 61 19 80 -
29/01 kl 09 45 19 64 -
29/01 kl 10 43 21 64 -
29/01 kl 11 56 23 79 -
29/01 kl 12 79 25 104 -
29/01 kl 13 108 28 136 -
29/01 kl 14 135 30 165 -
29/01 kl 15 154 30 184 -
29/01 kl 16 161 34 195 -
29/01 kl 17 153 34 187 -
29/01 kl 18 133 31 164 -
29/01 kl 19 106 28 134 -
29/01 kl 20 79 27 106 -
29/01 kl 21 58 29 87 -
29/01 kl 22 49 30 79 -
29/01 kl 23 52 24 76 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 175 176 195 169 163
Laveste vannstand 62 55 64 44 51
Avvik gult nivå -28 -27 -8 -34 -40
Avvik orange nivå -38 -37 -18 -44 -50
Avvik rødt nivå -48 -47 -28 -54 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm