Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 82 102 94 -
30/01 kl 01 104 124 116 -
30/01 kl 02 128 152 142 -
30/01 kl 03 144 168 162 -
30/01 kl 04 151 177 169 -
30/01 kl 05 145 177 165 -
30/01 kl 06 126 158 146 -
30/01 kl 07 103 135 123 -
30/01 kl 08 74 104 94 -
30/01 kl 09 53 84 73 -
30/01 kl 10 44 71 64 -
30/01 kl 11 45 71 66 -
30/01 kl 12 63 86 84 -
30/01 kl 13 86 111 106 -
30/01 kl 14 109 133 132 -
30/01 kl 15 132 155 153 -
30/01 kl 16 143 166 164 -
30/01 kl 17 142 162 158 -
30/01 kl 18 126 151 143 -
30/01 kl 19 104 125 121 -
30/01 kl 20 77 99 92 -
30/01 kl 21 57 79 66 -
30/01 kl 22 42 64 50 -
30/01 kl 23 38 62 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 182 197 177 190
Laveste vannstand 57 55 60 38 45
Avvik gult nivå -26 -21 -6 -26 -13
Avvik orange nivå -36 -31 -16 -36 -23
Avvik rødt nivå -46 -41 -26 -46 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm