Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 -8 35 27 23
27/01 kl 14 -2 20 18 27
27/01 kl 15 4 27 31 29
27/01 kl 16 6 32 38 29
27/01 kl 17 8 15 23 29
27/01 kl 18 11 8 19 30
27/01 kl 19 14 23 37 32
27/01 kl 20 12 19 31 29
27/01 kl 21 5 4 9 22
27/01 kl 22 -2 6 4 15
27/01 kl 23 -7 10 3 10

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 38 20 32 10 99
Laveste vannstand 3 -11 2 -37 -14
Avvik gult nivå -70 -88 -76 -98 -9
Avvik orange nivå -96 -114 -102 -124 -35
Avvik rødt nivå -106 -124 -112 -134 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm