Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 27 27 27 23
27/01 kl 14 18 19 18 27
27/01 kl 15 28 32 31 29
27/01 kl 16 38 40 38 29
27/01 kl 17 19 21 23 29
27/01 kl 18 14 17 19 30
27/01 kl 19 33 36 37 32
27/01 kl 20 24 28 31 29
27/01 kl 21 4 8 9 22
27/01 kl 22 1 6 4 15
27/01 kl 23 4 9 3 10

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 40 21 46 16 87
Laveste vannstand 1 -14 -5 -50 -28
Avvik gult nivå -68 -87 -62 -92 -21
Avvik orange nivå -94 -113 -88 -118 -47
Avvik rødt nivå -104 -123 -98 -128 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm