Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 24 - - 43
27/01 kl 13 23 27 27 27
27/01 kl 14 27 18 18 18
27/01 kl 15 29 31 31 30
27/01 kl 16 29 38 38 38
27/01 kl 17 29 23 22 22
27/01 kl 18 30 19 18 18
27/01 kl 19 32 37 37 36
27/01 kl 20 29 31 30 30
27/01 kl 21 22 9 9 7
27/01 kl 22 15 4 4 3
27/01 kl 23 10 3 2 4

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 38 20 32 10 99
Max fra modell: 27.01 18 38 18 32 9 85
Max fra modell: 27.01 12 43 18 31 5 84
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm