Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 35 35 35 31
27/01 kl 14 20 21 20 29
27/01 kl 15 24 28 27 25
27/01 kl 16 32 34 32 23
27/01 kl 17 11 13 15 21
27/01 kl 18 3 6 8 19
27/01 kl 19 19 22 23 18
27/01 kl 20 12 16 19 17
27/01 kl 21 -1 3 4 17
27/01 kl 22 3 8 6 17
27/01 kl 23 11 16 10 17

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 35 13 40 23 85
Laveste værets virkning -1 -10 4 -41 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm