Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -9 5 -4 5
28/01 kl 01 -8 -2 -10 4
28/01 kl 02 -2 6 4 8
28/01 kl 03 6 9 15 13
28/01 kl 04 10 3 13 15
28/01 kl 05 10 -8 2 11
28/01 kl 06 11 -2 9 10
28/01 kl 07 13 7 20 -
28/01 kl 08 11 0 11 -
28/01 kl 09 4 1 5 -
28/01 kl 10 -3 7 4 -
28/01 kl 11 -8 3 -5 -
28/01 kl 12 -10 2 -8 -
28/01 kl 13 -10 -1 -11 -
28/01 kl 14 -6 2 -4 -
28/01 kl 15 0 5 5 -
28/01 kl 16 4 2 6 -
28/01 kl 17 6 0 6 -
28/01 kl 18 7 4 11 -
28/01 kl 19 11 -4 7 -
28/01 kl 20 12 -3 9 -
28/01 kl 21 8 -2 6 -
28/01 kl 22 1 -3 -2 -
28/01 kl 23 -5 2 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 38 20 32 10 99
Laveste vannstand 3 -11 2 -37 -14
Avvik gult nivå -70 -88 -76 -98 -9
Avvik orange nivå -96 -114 -102 -124 -35
Avvik rødt nivå -106 -124 -112 -134 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm