Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -9 11 2 -
29/01 kl 01 -10 13 3 -
29/01 kl 02 -8 15 7 -
29/01 kl 03 0 11 11 -
29/01 kl 04 7 13 20 -
29/01 kl 05 9 10 19 -
29/01 kl 06 10 3 13 -
29/01 kl 07 12 5 17 -
29/01 kl 08 13 9 22 -
29/01 kl 09 9 9 18 -
29/01 kl 10 2 10 12 -
29/01 kl 11 -5 14 9 -
29/01 kl 12 -8 16 8 -
29/01 kl 13 -10 16 6 -
29/01 kl 14 -10 15 5 -
29/01 kl 15 -5 21 16 -
29/01 kl 16 1 19 20 -
29/01 kl 17 4 12 16 -
29/01 kl 18 5 17 22 -
29/01 kl 19 8 23 31 -
29/01 kl 20 11 21 32 -
29/01 kl 21 11 19 30 -
29/01 kl 22 6 19 25 -
29/01 kl 23 -1 22 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 38 20 32 10 99
Laveste vannstand 3 -11 2 -37 -14
Avvik gult nivå -70 -88 -76 -98 -9
Avvik orange nivå -96 -114 -102 -124 -35
Avvik rødt nivå -106 -124 -112 -134 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm