Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 -5 8 2 -
29/01 kl 01 -2 13 3 -
29/01 kl 02 2 15 7 -
29/01 kl 03 6 17 11 -
29/01 kl 04 18 30 20 -
29/01 kl 05 21 34 19 -
29/01 kl 06 22 32 13 -
29/01 kl 07 24 33 17 -
29/01 kl 08 28 41 22 -
29/01 kl 09 24 40 18 -
29/01 kl 10 17 32 12 -
29/01 kl 11 12 28 9 -
29/01 kl 12 12 32 8 -
29/01 kl 13 7 30 6 -
29/01 kl 14 7 29 5 -
29/01 kl 15 12 32 16 -
29/01 kl 16 19 38 20 -
29/01 kl 17 19 40 16 -
29/01 kl 18 21 43 22 -
29/01 kl 19 24 45 31 -
29/01 kl 20 27 46 32 -
29/01 kl 21 24 41 30 -
29/01 kl 22 16 32 25 -
29/01 kl 23 11 28 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 40 21 46 16 87
Laveste vannstand 1 -14 -5 -50 -28
Avvik gult nivå -68 -87 -62 -92 -21
Avvik orange nivå -94 -113 -88 -118 -47
Avvik rødt nivå -104 -123 -98 -128 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm