Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 4 17 11 -
29/01 kl 01 8 23 13 -
29/01 kl 02 10 23 15 -
29/01 kl 03 6 17 11 -
29/01 kl 04 11 23 13 -
29/01 kl 05 12 25 10 -
29/01 kl 06 12 22 3 -
29/01 kl 07 12 21 5 -
29/01 kl 08 15 28 9 -
29/01 kl 09 15 31 9 -
29/01 kl 10 15 30 10 -
29/01 kl 11 17 33 14 -
29/01 kl 12 20 40 16 -
29/01 kl 13 17 40 16 -
29/01 kl 14 17 39 15 -
29/01 kl 15 17 37 21 -
29/01 kl 16 18 37 19 -
29/01 kl 17 15 36 12 -
29/01 kl 18 16 38 17 -
29/01 kl 19 16 37 23 -
29/01 kl 20 16 35 21 -
29/01 kl 21 13 30 19 -
29/01 kl 22 10 26 19 -
29/01 kl 23 12 29 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 35 13 40 23 85
Laveste værets virkning -1 -10 4 -41 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm