Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -7 17 10 -
30/01 kl 01 -11 7 -4 -
30/01 kl 02 -11 7 -4 -
30/01 kl 03 -7 5 -2 -
30/01 kl 04 1 2 3 -
30/01 kl 05 6 -5 1 -
30/01 kl 06 8 -7 1 -
30/01 kl 07 10 -11 -1 -
30/01 kl 08 13 -14 -1 -
30/01 kl 09 13 -20 -7 -
30/01 kl 10 8 -27 -19 -
30/01 kl 11 1 -29 -28 -
30/01 kl 12 -5 -24 -29 -
30/01 kl 13 -9 -24 -33 -
30/01 kl 14 -11 -26 -37 -
30/01 kl 15 -9 -23 -32 -
30/01 kl 16 -4 -19 -23 -
30/01 kl 17 0 -20 -20 -
30/01 kl 18 2 -22 -20 -
30/01 kl 19 4 -18 -14 -
30/01 kl 20 8 -15 -7 -
30/01 kl 21 11 -14 -3 -
30/01 kl 22 9 -12 -3 -
30/01 kl 23 4 -9 -5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 38 20 32 10 99
Laveste vannstand 3 -11 2 -37 -14
Avvik gult nivå -70 -88 -76 -98 -9
Avvik orange nivå -96 -114 -102 -124 -35
Avvik rødt nivå -106 -124 -112 -134 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm