Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 -2 0 -2 -
31/01 kl 01 -8 2 -6 -
31/01 kl 02 -12 -2 -14 -
31/01 kl 03 -12 1 -11 -
31/01 kl 04 -6 4 -2 -
31/01 kl 05 1 1 2 -
31/01 kl 06 5 7 12 -
31/01 kl 07 8 16 24 -
31/01 kl 08 11 23 34 -
31/01 kl 09 15 25 40 -
31/01 kl 10 13 27 40 -
31/01 kl 11 7 37 44 -
31/01 kl 12 1 39 40 -
31/01 kl 13 -4 36 32 -
31/01 kl 14 -9 39 30 -
31/01 kl 15 -11 45 34 -
31/01 kl 16 -9 46 37 -
31/01 kl 17 -4 49 45 -
31/01 kl 18 -1 60 59 -
31/01 kl 19 0 77 77 -
31/01 kl 20 4 90 94 -
31/01 kl 21 9 90 99 -
31/01 kl 22 11 80 91 -
31/01 kl 23 9 69 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 38 20 32 10 99
Laveste vannstand 3 -11 2 -37 -14
Avvik gult nivå -70 -88 -76 -98 -9
Avvik orange nivå -96 -114 -102 -124 -35
Avvik rødt nivå -106 -124 -112 -134 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm