Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -26 5 -2 -
31/01 kl 01 -28 2 -6 -
31/01 kl 02 -28 3 -14 -
31/01 kl 03 -24 7 -11 -
31/01 kl 04 -15 16 -2 -
31/01 kl 05 -6 23 2 -
31/01 kl 06 2 33 12 -
31/01 kl 07 9 41 24 -
31/01 kl 08 13 46 34 -
31/01 kl 09 23 54 40 -
31/01 kl 10 26 55 40 -
31/01 kl 11 22 54 44 -
31/01 kl 12 16 56 40 -
31/01 kl 13 14 56 32 -
31/01 kl 14 14 55 30 -
31/01 kl 15 14 62 34 -
31/01 kl 16 16 71 37 -
31/01 kl 17 26 74 45 -
31/01 kl 18 38 81 59 -
31/01 kl 19 34 85 77 -
31/01 kl 20 34 87 94 -
31/01 kl 21 43 87 99 -
31/01 kl 22 44 83 91 -
31/01 kl 23 39 78 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 40 21 46 16 87
Laveste vannstand 1 -14 -5 -50 -28
Avvik gult nivå -68 -87 -62 -92 -21
Avvik orange nivå -94 -113 -88 -118 -47
Avvik rødt nivå -104 -123 -98 -128 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm