Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 -9 -2 -11 -10
31/01 kl 01 -13 -6 -6 -12
31/01 kl 02 -15 -14 -12 -14
31/01 kl 03 -10 -11 -11 -10
31/01 kl 04 3 -2 2 0
31/01 kl 05 14 2 12 11
31/01 kl 06 19 12 14 18
31/01 kl 07 23 24 18 25
31/01 kl 08 30 34 28 32
31/01 kl 09 37 40 36 39
31/01 kl 10 36 40 31 36
31/01 kl 11 32 44 33 33
31/01 kl 12 33 40 34 33
31/01 kl 13 34 32 32 30
31/01 kl 14 34 30 31 28
31/01 kl 15 36 34 32 34
31/01 kl 16 44 37 40 40
31/01 kl 17 56 45 46 45
31/01 kl 18 67 59 56 55
31/01 kl 19 76 77 71 67
31/01 kl 20 88 94 85 84
31/01 kl 21 98 99 81 81
31/01 kl 22 100 91 70 69
31/01 kl 23 84 78 62 62

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 38 20 32 10 99
Max fra modell: 27.01 18 38 18 32 9 85
Max fra modell: 27.01 12 43 18 31 5 84
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm