Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -24 7 0 -
31/01 kl 01 -20 10 2 -
31/01 kl 02 -16 15 -2 -
31/01 kl 03 -12 19 1 -
31/01 kl 04 -9 22 4 -
31/01 kl 05 -7 22 1 -
31/01 kl 06 -3 28 7 -
31/01 kl 07 1 33 16 -
31/01 kl 08 2 35 23 -
31/01 kl 09 8 39 25 -
31/01 kl 10 13 42 27 -
31/01 kl 11 15 47 37 -
31/01 kl 12 15 55 39 -
31/01 kl 13 18 60 36 -
31/01 kl 14 23 64 39 -
31/01 kl 15 25 73 45 -
31/01 kl 16 25 80 46 -
31/01 kl 17 30 78 49 -
31/01 kl 18 39 82 60 -
31/01 kl 19 34 85 77 -
31/01 kl 20 30 83 90 -
31/01 kl 21 34 78 90 -
31/01 kl 22 33 72 80 -
31/01 kl 23 30 69 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 35 13 40 23 85
Laveste værets virkning -1 -10 4 -41 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm