Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 98 98 98 94
27/01 kl 14 89 90 89 98
27/01 kl 15 99 103 102 100
27/01 kl 16 109 111 109 100
27/01 kl 17 90 92 94 100
27/01 kl 18 85 88 90 101
27/01 kl 19 104 107 108 103
27/01 kl 20 95 99 102 100
27/01 kl 21 75 79 80 93
27/01 kl 22 72 77 75 86
27/01 kl 23 75 80 74 81

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 92 117 87 158
Laveste vannstand 72 57 66 21 43
Avvik gult nivå -68 -87 -62 -92 -21
Avvik orange nivå -94 -113 -88 -118 -47
Avvik rødt nivå -104 -123 -98 -128 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm