Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 95 - - 114
27/01 kl 13 94 98 98 98
27/01 kl 14 98 89 89 89
27/01 kl 15 100 102 102 101
27/01 kl 16 100 109 109 109
27/01 kl 17 100 94 93 93
27/01 kl 18 101 90 89 89
27/01 kl 19 103 108 108 107
27/01 kl 20 100 102 101 101
27/01 kl 21 93 80 80 78
27/01 kl 22 86 75 75 74
27/01 kl 23 81 74 73 75

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 109 91 103 81 170
Max fra modell: 27.01 18 109 89 103 80 156
Max fra modell: 27.01 12 114 89 102 76 155
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm