Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 62 5 67 76
28/01 kl 01 63 -2 61 75
28/01 kl 02 69 6 75 79
28/01 kl 03 77 9 86 84
28/01 kl 04 81 3 84 86
28/01 kl 05 81 -8 73 82
28/01 kl 06 82 -2 80 81
28/01 kl 07 84 7 91 -
28/01 kl 08 82 0 82 -
28/01 kl 09 75 1 76 -
28/01 kl 10 68 7 75 -
28/01 kl 11 63 3 66 -
28/01 kl 12 61 2 63 -
28/01 kl 13 61 -1 60 -
28/01 kl 14 65 2 67 -
28/01 kl 15 71 5 76 -
28/01 kl 16 75 2 77 -
28/01 kl 17 77 0 77 -
28/01 kl 18 78 4 82 -
28/01 kl 19 82 -4 78 -
28/01 kl 20 83 -3 80 -
28/01 kl 21 79 -2 77 -
28/01 kl 22 72 -3 69 -
28/01 kl 23 66 2 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 91 103 81 170
Laveste vannstand 74 60 73 34 57
Avvik gult nivå -70 -88 -76 -98 -9
Avvik orange nivå -96 -114 -102 -124 -35
Avvik rødt nivå -106 -124 -112 -134 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm