Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 68 73 67 76
28/01 kl 01 58 64 61 75
28/01 kl 02 71 77 75 79
28/01 kl 03 85 89 86 84
28/01 kl 04 79 87 84 86
28/01 kl 05 71 78 73 82
28/01 kl 06 79 85 80 81
28/01 kl 07 87 92 91 -
28/01 kl 08 78 82 82 -
28/01 kl 09 74 78 76 -
28/01 kl 10 70 76 75 -
28/01 kl 11 65 70 66 -
28/01 kl 12 62 66 63 -
28/01 kl 13 57 62 60 -
28/01 kl 14 61 68 67 -
28/01 kl 15 71 78 76 -
28/01 kl 16 72 80 77 -
28/01 kl 17 76 84 77 -
28/01 kl 18 77 86 82 -
28/01 kl 19 76 86 78 -
28/01 kl 20 79 91 80 -
28/01 kl 21 79 90 77 -
28/01 kl 22 71 83 69 -
28/01 kl 23 66 79 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 92 117 87 158
Laveste vannstand 72 57 66 21 43
Avvik gult nivå -68 -87 -62 -92 -21
Avvik orange nivå -94 -113 -88 -118 -47
Avvik rødt nivå -104 -123 -98 -128 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm