Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 76 67 67 67
28/01 kl 01 75 61 61 59
28/01 kl 02 79 75 75 72
28/01 kl 03 84 86 85 86
28/01 kl 04 86 84 83 85
28/01 kl 05 82 73 72 72
28/01 kl 06 81 80 79 75
28/01 kl 07 86 91 89 89
28/01 kl 08 88 82 78 79
28/01 kl 09 84 76 74 72
28/01 kl 10 77 75 75 74
28/01 kl 11 70 66 67 68
28/01 kl 12 66 63 64 65
28/01 kl 13 65 60 59 60
28/01 kl 14 66 67 68 66
28/01 kl 15 71 76 77 81
28/01 kl 16 75 77 74 77
28/01 kl 17 76 77 75 76
28/01 kl 18 77 82 83 82
28/01 kl 19 82 78 78 78
28/01 kl 20 85 80 79 76
28/01 kl 21 82 77 76 75
28/01 kl 22 77 69 69 68
28/01 kl 23 75 68 68 68

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 109 91 103 81 170
Max fra modell: 27.01 18 109 89 103 80 156
Max fra modell: 27.01 12 114 89 102 76 155
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm