Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 6 11 5 14
28/01 kl 01 -5 1 -2 12
28/01 kl 02 2 8 6 10
28/01 kl 03 8 12 9 7
28/01 kl 04 -2 6 3 5
28/01 kl 05 -10 -3 -8 1
28/01 kl 06 -3 3 -2 -1
28/01 kl 07 3 8 7 -
28/01 kl 08 -4 0 0 -
28/01 kl 09 -1 3 1 -
28/01 kl 10 2 8 7 -
28/01 kl 11 2 7 3 -
28/01 kl 12 1 5 2 -
28/01 kl 13 -4 1 -1 -
28/01 kl 14 -4 3 2 -
28/01 kl 15 0 7 5 -
28/01 kl 16 -3 5 2 -
28/01 kl 17 -1 7 0 -
28/01 kl 18 -1 8 4 -
28/01 kl 19 -6 4 -4 -
28/01 kl 20 -4 8 -3 -
28/01 kl 21 0 11 -2 -
28/01 kl 22 -1 11 -3 -
28/01 kl 23 0 13 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 35 13 40 23 85
Laveste værets virkning -1 -10 4 -41 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm