Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 62 11 73 -
29/01 kl 01 61 13 74 -
29/01 kl 02 63 15 78 -
29/01 kl 03 71 11 82 -
29/01 kl 04 78 13 91 -
29/01 kl 05 80 10 90 -
29/01 kl 06 81 3 84 -
29/01 kl 07 83 5 88 -
29/01 kl 08 84 9 93 -
29/01 kl 09 80 9 89 -
29/01 kl 10 73 10 83 -
29/01 kl 11 66 14 80 -
29/01 kl 12 63 16 79 -
29/01 kl 13 61 16 77 -
29/01 kl 14 61 15 76 -
29/01 kl 15 66 21 87 -
29/01 kl 16 72 19 91 -
29/01 kl 17 75 12 87 -
29/01 kl 18 76 17 93 -
29/01 kl 19 79 23 102 -
29/01 kl 20 82 21 103 -
29/01 kl 21 82 19 101 -
29/01 kl 22 77 19 96 -
29/01 kl 23 70 22 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 91 103 81 170
Laveste vannstand 74 60 73 34 57
Avvik gult nivå -70 -88 -76 -98 -9
Avvik orange nivå -96 -114 -102 -124 -35
Avvik rødt nivå -106 -124 -112 -134 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm