Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 66 79 73 -
29/01 kl 01 69 84 74 -
29/01 kl 02 73 86 78 -
29/01 kl 03 77 88 82 -
29/01 kl 04 89 101 91 -
29/01 kl 05 92 105 90 -
29/01 kl 06 93 103 84 -
29/01 kl 07 95 104 88 -
29/01 kl 08 99 112 93 -
29/01 kl 09 95 111 89 -
29/01 kl 10 88 103 83 -
29/01 kl 11 83 99 80 -
29/01 kl 12 83 103 79 -
29/01 kl 13 78 101 77 -
29/01 kl 14 78 100 76 -
29/01 kl 15 83 103 87 -
29/01 kl 16 90 109 91 -
29/01 kl 17 90 111 87 -
29/01 kl 18 92 114 93 -
29/01 kl 19 95 116 102 -
29/01 kl 20 98 117 103 -
29/01 kl 21 95 112 101 -
29/01 kl 22 87 103 96 -
29/01 kl 23 82 99 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 92 117 87 158
Laveste vannstand 72 57 66 21 43
Avvik gult nivå -68 -87 -62 -92 -21
Avvik orange nivå -94 -113 -88 -118 -47
Avvik rødt nivå -104 -123 -98 -128 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm