Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 74 73 73 69
29/01 kl 01 77 74 75 73
29/01 kl 02 85 78 78 78
29/01 kl 03 91 82 81 79
29/01 kl 04 92 91 90 90
29/01 kl 05 86 90 91 92
29/01 kl 06 84 84 86 86
29/01 kl 07 91 88 85 88
29/01 kl 08 100 93 93 95
29/01 kl 09 103 89 92 91
29/01 kl 10 99 83 82 83
29/01 kl 11 94 80 78 78
29/01 kl 12 90 79 80 77
29/01 kl 13 83 77 78 76
29/01 kl 14 81 76 75 73
29/01 kl 15 85 87 83 81
29/01 kl 16 89 91 93 89
29/01 kl 17 89 87 89 87
29/01 kl 18 86 93 91 88
29/01 kl 19 91 102 100 96
29/01 kl 20 100 103 103 99
29/01 kl 21 105 101 103 102
29/01 kl 22 104 96 94 93
29/01 kl 23 97 92 88 83

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 109 91 103 81 170
Max fra modell: 27.01 18 109 89 103 80 156
Max fra modell: 27.01 12 114 89 102 76 155
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm