Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 64 17 81 -
30/01 kl 01 60 7 67 -
30/01 kl 02 60 7 67 -
30/01 kl 03 64 5 69 -
30/01 kl 04 72 2 74 -
30/01 kl 05 77 -5 72 -
30/01 kl 06 79 -7 72 -
30/01 kl 07 81 -11 70 -
30/01 kl 08 84 -14 70 -
30/01 kl 09 84 -20 64 -
30/01 kl 10 79 -27 52 -
30/01 kl 11 72 -29 43 -
30/01 kl 12 66 -24 42 -
30/01 kl 13 62 -24 38 -
30/01 kl 14 60 -26 34 -
30/01 kl 15 62 -23 39 -
30/01 kl 16 67 -19 48 -
30/01 kl 17 71 -20 51 -
30/01 kl 18 73 -22 51 -
30/01 kl 19 75 -18 57 -
30/01 kl 20 79 -15 64 -
30/01 kl 21 82 -14 68 -
30/01 kl 22 80 -12 68 -
30/01 kl 23 75 -9 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 91 103 81 170
Laveste vannstand 74 60 73 34 57
Avvik gult nivå -70 -88 -76 -98 -9
Avvik orange nivå -96 -114 -102 -124 -35
Avvik rødt nivå -106 -124 -112 -134 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm