Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 72 87 81 -
30/01 kl 01 66 80 67 -
30/01 kl 02 63 77 67 -
30/01 kl 03 64 77 69 -
30/01 kl 04 68 83 74 -
30/01 kl 05 66 80 72 -
30/01 kl 06 64 78 72 -
30/01 kl 07 62 80 70 -
30/01 kl 08 58 77 70 -
30/01 kl 09 54 72 64 -
30/01 kl 10 45 66 52 -
30/01 kl 11 33 56 43 -
30/01 kl 12 29 53 42 -
30/01 kl 13 25 47 38 -
30/01 kl 14 21 44 34 -
30/01 kl 15 21 49 39 -
30/01 kl 16 27 56 48 -
30/01 kl 17 33 61 51 -
30/01 kl 18 36 63 51 -
30/01 kl 19 37 66 57 -
30/01 kl 20 42 75 64 -
30/01 kl 21 48 79 68 -
30/01 kl 22 51 83 68 -
30/01 kl 23 49 81 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 92 117 87 158
Laveste vannstand 72 57 66 21 43
Avvik gult nivå -68 -87 -62 -92 -21
Avvik orange nivå -94 -113 -88 -118 -47
Avvik rødt nivå -104 -123 -98 -128 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm