Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 85 81 80 76
30/01 kl 01 74 67 66 66
30/01 kl 02 68 67 65 63
30/01 kl 03 69 69 68 66
30/01 kl 04 70 74 70 67
30/01 kl 05 68 72 71 69
30/01 kl 06 67 72 71 72
30/01 kl 07 69 70 71 71
30/01 kl 08 74 70 67 70
30/01 kl 09 76 64 59 65
30/01 kl 10 71 52 55 56
30/01 kl 11 62 43 45 47
30/01 kl 12 53 42 33 39
30/01 kl 13 49 38 35 37
30/01 kl 14 46 34 43 41
30/01 kl 15 44 39 40 42
30/01 kl 16 46 48 41 45
30/01 kl 17 49 51 52 51
30/01 kl 18 50 51 58 52
30/01 kl 19 53 57 54 53
30/01 kl 20 62 64 58 60
30/01 kl 21 71 68 69 67
30/01 kl 22 73 68 66 69
30/01 kl 23 67 66 56 65

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 109 91 103 81 170
Max fra modell: 27.01 18 109 89 103 80 156
Max fra modell: 27.01 12 114 89 102 76 155
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm