Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 8 23 17 -
30/01 kl 01 6 20 7 -
30/01 kl 02 3 17 7 -
30/01 kl 03 0 13 5 -
30/01 kl 04 -4 11 2 -
30/01 kl 05 -11 3 -5 -
30/01 kl 06 -15 -1 -7 -
30/01 kl 07 -19 -1 -11 -
30/01 kl 08 -26 -7 -14 -
30/01 kl 09 -30 -12 -20 -
30/01 kl 10 -34 -13 -27 -
30/01 kl 11 -39 -16 -29 -
30/01 kl 12 -37 -13 -24 -
30/01 kl 13 -37 -15 -24 -
30/01 kl 14 -39 -16 -26 -
30/01 kl 15 -41 -13 -23 -
30/01 kl 16 -40 -11 -19 -
30/01 kl 17 -38 -10 -20 -
30/01 kl 18 -37 -10 -22 -
30/01 kl 19 -38 -9 -18 -
30/01 kl 20 -37 -4 -15 -
30/01 kl 21 -34 -3 -14 -
30/01 kl 22 -29 3 -12 -
30/01 kl 23 -26 6 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 35 13 40 23 85
Laveste værets virkning -1 -10 4 -41 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm