Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 62 69 60 61
31/01 kl 01 58 65 65 59
31/01 kl 02 56 57 59 57
31/01 kl 03 61 60 60 61
31/01 kl 04 74 69 73 71
31/01 kl 05 85 73 83 82
31/01 kl 06 90 83 85 89
31/01 kl 07 94 95 89 96
31/01 kl 08 101 105 99 103
31/01 kl 09 108 111 107 110
31/01 kl 10 107 111 102 107
31/01 kl 11 103 115 104 104
31/01 kl 12 104 111 105 104
31/01 kl 13 105 103 103 101
31/01 kl 14 105 101 102 99
31/01 kl 15 107 105 103 105
31/01 kl 16 115 108 111 111
31/01 kl 17 127 116 117 116
31/01 kl 18 138 130 127 126
31/01 kl 19 147 148 142 138
31/01 kl 20 159 165 156 155
31/01 kl 21 169 170 152 152
31/01 kl 22 171 162 141 140
31/01 kl 23 155 149 133 133

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 109 91 103 81 170
Max fra modell: 27.01 18 109 89 103 80 156
Max fra modell: 27.01 12 114 89 102 76 155
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm