Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 -9 34 25 20
27/01 kl 14 -3 19 16 24
27/01 kl 15 5 26 31 28
27/01 kl 16 7 31 38 30
27/01 kl 17 7 14 21 26
27/01 kl 18 10 7 17 30
27/01 kl 19 15 22 37 33
27/01 kl 20 14 18 32 29
27/01 kl 21 6 3 9 22
27/01 kl 22 -2 5 3 15
27/01 kl 23 -7 8 1 8

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 38 19 32 9 98
Laveste vannstand 1 -13 1 -38 -16
Avvik gult nivå -73 -92 -79 -102 -13
Avvik orange nivå -104 -123 -110 -133 -44
Avvik rødt nivå -120 -139 -126 -149 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm