Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 25 25 25 20
27/01 kl 14 16 17 16 24
27/01 kl 15 28 32 31 28
27/01 kl 16 38 40 38 30
27/01 kl 17 17 19 21 26
27/01 kl 18 12 15 17 30
27/01 kl 19 33 36 37 33
27/01 kl 20 24 29 32 29
27/01 kl 21 4 8 9 22
27/01 kl 22 0 4 3 15
27/01 kl 23 3 8 1 8

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 40 21 46 15 86
Laveste vannstand 0 -16 -6 -53 -29
Avvik gult nivå -71 -90 -65 -96 -25
Avvik orange nivå -102 -121 -96 -127 -56
Avvik rødt nivå -118 -137 -112 -143 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm