Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 23 - - 41
27/01 kl 13 20 25 25 25
27/01 kl 14 24 16 16 16
27/01 kl 15 28 31 30 30
27/01 kl 16 30 38 38 38
27/01 kl 17 26 21 20 20
27/01 kl 18 30 17 16 16
27/01 kl 19 33 37 36 36
27/01 kl 20 29 32 31 31
27/01 kl 21 22 9 9 7
27/01 kl 22 15 3 3 2
27/01 kl 23 8 1 1 2

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 38 19 32 9 98
Max fra modell: 27.01 18 38 18 33 8 83
Max fra modell: 27.01 12 41 18 32 4 82
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm