Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 34 34 34 29
27/01 kl 14 19 20 19 27
27/01 kl 15 23 27 26 23
27/01 kl 16 31 33 31 23
27/01 kl 17 10 12 14 19
27/01 kl 18 2 5 7 20
27/01 kl 19 18 21 22 18
27/01 kl 20 10 15 18 15
27/01 kl 21 -2 2 3 16
27/01 kl 22 2 6 5 17
27/01 kl 23 10 15 8 15

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 34 12 39 22 84
Laveste værets virkning -2 -11 3 -42 -25
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm