Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -10 4 -6 4
28/01 kl 01 -9 -3 -12 3
28/01 kl 02 -3 5 2 7
28/01 kl 03 6 8 14 14
28/01 kl 04 11 2 13 15
28/01 kl 05 11 -9 2 10
28/01 kl 06 11 -3 8 7
28/01 kl 07 14 5 19 -
28/01 kl 08 14 -1 13 -
28/01 kl 09 6 0 6 -
28/01 kl 10 -3 6 3 -
28/01 kl 11 -8 2 -6 -
28/01 kl 12 -10 1 -9 -
28/01 kl 13 -11 -2 -13 -
28/01 kl 14 -8 1 -7 -
28/01 kl 15 0 4 4 -
28/01 kl 16 6 0 6 -
28/01 kl 17 6 -1 5 -
28/01 kl 18 6 3 9 -
28/01 kl 19 11 -6 5 -
28/01 kl 20 14 -4 10 -
28/01 kl 21 10 -3 7 -
28/01 kl 22 1 -4 -3 -
28/01 kl 23 -5 1 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 38 19 32 9 98
Laveste vannstand 1 -13 1 -38 -16
Avvik gult nivå -73 -92 -79 -102 -13
Avvik orange nivå -104 -123 -110 -133 -44
Avvik rødt nivå -120 -139 -126 -149 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm