Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 -5 -1 -6 4
28/01 kl 01 -15 -10 -12 3
28/01 kl 02 -2 4 2 7
28/01 kl 03 12 17 14 14
28/01 kl 04 8 16 13 15
28/01 kl 05 0 7 2 10
28/01 kl 06 7 13 8 7
28/01 kl 07 16 21 19 -
28/01 kl 08 8 13 13 -
28/01 kl 09 4 8 6 -
28/01 kl 10 -2 4 3 -
28/01 kl 11 -8 -2 -6 -
28/01 kl 12 -10 -6 -9 -
28/01 kl 13 -16 -11 -13 -
28/01 kl 14 -13 -7 -7 -
28/01 kl 15 -1 6 4 -
28/01 kl 16 2 9 6 -
28/01 kl 17 4 12 5 -
28/01 kl 18 4 13 9 -
28/01 kl 19 4 14 5 -
28/01 kl 20 9 21 10 -
28/01 kl 21 9 20 7 -
28/01 kl 22 -1 11 -3 -
28/01 kl 23 -6 7 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 40 21 46 15 86
Laveste vannstand 0 -16 -6 -53 -29
Avvik gult nivå -71 -90 -65 -96 -25
Avvik orange nivå -102 -121 -96 -127 -56
Avvik rødt nivå -118 -137 -112 -143 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm