Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 4 -6 -7 -6
28/01 kl 01 3 -12 -12 -15
28/01 kl 02 7 2 1 -1
28/01 kl 03 14 14 13 14
28/01 kl 04 15 13 11 13
28/01 kl 05 10 2 1 1
28/01 kl 06 7 8 7 3
28/01 kl 07 13 19 18 18
28/01 kl 08 17 13 9 10
28/01 kl 09 13 6 4 2
28/01 kl 10 5 3 3 2
28/01 kl 11 0 -6 -5 -4
28/01 kl 12 -5 -9 -8 -7
28/01 kl 13 -7 -13 -14 -13
28/01 kl 14 -6 -7 -6 -8
28/01 kl 15 -1 4 5 9
28/01 kl 16 6 6 4 7
28/01 kl 17 4 5 3 4
28/01 kl 18 5 9 10 9
28/01 kl 19 11 5 6 6
28/01 kl 20 16 10 9 6
28/01 kl 21 13 7 6 5
28/01 kl 22 8 -3 -4 -4
28/01 kl 23 4 -4 -4 -4

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 38 19 32 9 98
Max fra modell: 27.01 18 38 18 33 8 83
Max fra modell: 27.01 12 41 18 32 4 82
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm