Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -9 10 1 -
29/01 kl 01 -11 12 1 -
29/01 kl 02 -9 14 5 -
29/01 kl 03 -1 10 9 -
29/01 kl 04 8 12 20 -
29/01 kl 05 11 9 20 -
29/01 kl 06 10 2 12 -
29/01 kl 07 12 4 16 -
29/01 kl 08 15 8 23 -
29/01 kl 09 11 8 19 -
29/01 kl 10 2 9 11 -
29/01 kl 11 -5 13 8 -
29/01 kl 12 -9 15 6 -
29/01 kl 13 -11 14 3 -
29/01 kl 14 -11 14 3 -
29/01 kl 15 -6 19 13 -
29/01 kl 16 1 18 19 -
29/01 kl 17 5 11 16 -
29/01 kl 18 4 16 20 -
29/01 kl 19 6 21 27 -
29/01 kl 20 12 20 32 -
29/01 kl 21 13 18 31 -
29/01 kl 22 7 18 25 -
29/01 kl 23 -1 20 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 38 19 32 9 98
Laveste vannstand 1 -13 1 -38 -16
Avvik gult nivå -73 -92 -79 -102 -13
Avvik orange nivå -104 -123 -110 -133 -44
Avvik rødt nivå -120 -139 -126 -149 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm