Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -7 16 9 -
30/01 kl 01 -11 6 -5 -
30/01 kl 02 -13 6 -7 -
30/01 kl 03 -9 4 -5 -
30/01 kl 04 0 1 1 -
30/01 kl 05 8 -6 2 -
30/01 kl 06 9 -8 1 -
30/01 kl 07 10 -12 -2 -
30/01 kl 08 13 -15 -2 -
30/01 kl 09 15 -22 -7 -
30/01 kl 10 9 -28 -19 -
30/01 kl 11 1 -30 -29 -
30/01 kl 12 -5 -25 -30 -
30/01 kl 13 -8 -25 -33 -
30/01 kl 14 -11 -27 -38 -
30/01 kl 15 -11 -24 -35 -
30/01 kl 16 -5 -20 -25 -
30/01 kl 17 1 -21 -20 -
30/01 kl 18 2 -23 -21 -
30/01 kl 19 3 -20 -17 -
30/01 kl 20 8 -17 -9 -
30/01 kl 21 12 -15 -3 -
30/01 kl 22 11 -13 -2 -
30/01 kl 23 4 -10 -6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 38 19 32 9 98
Laveste vannstand 1 -13 1 -38 -16
Avvik gult nivå -73 -92 -79 -102 -13
Avvik orange nivå -104 -123 -110 -133 -44
Avvik rødt nivå -120 -139 -126 -149 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm