Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 -2 -1 -3 -
31/01 kl 01 -8 1 -7 -
31/01 kl 02 -12 -4 -16 -
31/01 kl 03 -14 0 -14 -
31/01 kl 04 -8 3 -5 -
31/01 kl 05 1 0 1 -
31/01 kl 06 6 6 12 -
31/01 kl 07 7 14 21 -
31/01 kl 08 11 21 32 -
31/01 kl 09 16 24 40 -
31/01 kl 10 15 26 41 -
31/01 kl 11 8 36 44 -
31/01 kl 12 1 38 39 -
31/01 kl 13 -4 35 31 -
31/01 kl 14 -9 38 29 -
31/01 kl 15 -12 44 32 -
31/01 kl 16 -10 45 35 -
31/01 kl 17 -5 47 42 -
31/01 kl 18 -1 58 57 -
31/01 kl 19 0 76 76 -
31/01 kl 20 3 89 92 -
31/01 kl 21 9 89 98 -
31/01 kl 22 13 78 91 -
31/01 kl 23 10 68 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 38 19 32 9 98
Laveste vannstand 1 -13 1 -38 -16
Avvik gult nivå -73 -92 -79 -102 -13
Avvik orange nivå -104 -123 -110 -133 -44
Avvik rødt nivå -120 -139 -126 -149 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm