Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 97 97 97 92
27/01 kl 14 88 89 88 96
27/01 kl 15 100 104 103 100
27/01 kl 16 110 112 110 102
27/01 kl 17 89 91 93 98
27/01 kl 18 84 87 89 102
27/01 kl 19 105 108 109 105
27/01 kl 20 96 101 104 101
27/01 kl 21 76 80 81 94
27/01 kl 22 72 76 75 87
27/01 kl 23 75 80 73 80

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 93 118 87 158
Laveste vannstand 72 56 66 19 43
Avvik gult nivå -71 -90 -65 -96 -25
Avvik orange nivå -102 -121 -96 -127 -56
Avvik rødt nivå -118 -137 -112 -143 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm