Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 95 - - 113
27/01 kl 13 92 97 97 97
27/01 kl 14 96 88 88 88
27/01 kl 15 100 103 102 102
27/01 kl 16 102 110 110 110
27/01 kl 17 98 93 92 92
27/01 kl 18 102 89 88 88
27/01 kl 19 105 109 108 108
27/01 kl 20 101 104 103 103
27/01 kl 21 94 81 81 79
27/01 kl 22 87 75 75 74
27/01 kl 23 80 73 73 74

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 110 91 104 81 170
Max fra modell: 27.01 18 110 90 105 80 155
Max fra modell: 27.01 12 113 90 104 76 154
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm