Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 67 71 66 76
28/01 kl 01 57 62 60 75
28/01 kl 02 70 76 74 79
28/01 kl 03 84 89 86 86
28/01 kl 04 80 88 85 87
28/01 kl 05 72 79 74 82
28/01 kl 06 79 85 80 79
28/01 kl 07 88 93 91 -
28/01 kl 08 80 85 85 -
28/01 kl 09 76 80 78 -
28/01 kl 10 70 76 75 -
28/01 kl 11 64 70 66 -
28/01 kl 12 62 66 63 -
28/01 kl 13 56 61 59 -
28/01 kl 14 59 65 65 -
28/01 kl 15 71 78 76 -
28/01 kl 16 74 81 78 -
28/01 kl 17 76 84 77 -
28/01 kl 18 76 85 81 -
28/01 kl 19 76 86 77 -
28/01 kl 20 81 93 82 -
28/01 kl 21 81 92 79 -
28/01 kl 22 71 83 69 -
28/01 kl 23 66 79 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 93 118 87 158
Laveste vannstand 72 56 66 19 43
Avvik gult nivå -71 -90 -65 -96 -25
Avvik orange nivå -102 -121 -96 -127 -56
Avvik rødt nivå -118 -137 -112 -143 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm