Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 76 66 65 66
28/01 kl 01 75 60 60 57
28/01 kl 02 79 74 73 71
28/01 kl 03 86 86 85 86
28/01 kl 04 87 85 83 85
28/01 kl 05 82 74 73 73
28/01 kl 06 79 80 79 75
28/01 kl 07 85 91 90 90
28/01 kl 08 89 85 81 82
28/01 kl 09 85 78 76 74
28/01 kl 10 77 75 75 74
28/01 kl 11 72 66 67 68
28/01 kl 12 67 63 64 65
28/01 kl 13 65 59 58 59
28/01 kl 14 66 65 66 64
28/01 kl 15 71 76 77 81
28/01 kl 16 78 78 76 79
28/01 kl 17 76 77 75 76
28/01 kl 18 77 81 82 81
28/01 kl 19 83 77 78 78
28/01 kl 20 88 82 81 78
28/01 kl 21 85 79 78 77
28/01 kl 22 80 69 68 68
28/01 kl 23 76 68 68 68

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 110 91 104 81 170
Max fra modell: 27.01 18 110 90 105 80 155
Max fra modell: 27.01 12 113 90 104 76 154
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm