Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 5 9 4 14
28/01 kl 01 -6 -1 -3 12
28/01 kl 02 1 7 5 10
28/01 kl 03 6 11 8 8
28/01 kl 04 -3 5 2 4
28/01 kl 05 -11 -4 -9 -1
28/01 kl 06 -4 2 -3 -4
28/01 kl 07 2 7 5 -
28/01 kl 08 -6 -1 -1 -
28/01 kl 09 -2 2 0 -
28/01 kl 10 1 7 6 -
28/01 kl 11 0 6 2 -
28/01 kl 12 0 4 1 -
28/01 kl 13 -5 0 -2 -
28/01 kl 14 -5 1 1 -
28/01 kl 15 -1 6 4 -
28/01 kl 16 -4 3 0 -
28/01 kl 17 -2 6 -1 -
28/01 kl 18 -2 7 3 -
28/01 kl 19 -7 3 -6 -
28/01 kl 20 -5 7 -4 -
28/01 kl 21 -1 10 -3 -
28/01 kl 22 -2 10 -4 -
28/01 kl 23 -1 12 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 34 12 39 22 84
Laveste værets virkning -2 -11 3 -42 -25
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm