Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 63 10 73 -
29/01 kl 01 61 12 73 -
29/01 kl 02 63 14 77 -
29/01 kl 03 71 10 81 -
29/01 kl 04 80 12 92 -
29/01 kl 05 83 9 92 -
29/01 kl 06 82 2 84 -
29/01 kl 07 84 4 88 -
29/01 kl 08 87 8 95 -
29/01 kl 09 83 8 91 -
29/01 kl 10 74 9 83 -
29/01 kl 11 67 13 80 -
29/01 kl 12 63 15 78 -
29/01 kl 13 61 14 75 -
29/01 kl 14 61 14 75 -
29/01 kl 15 66 19 85 -
29/01 kl 16 73 18 91 -
29/01 kl 17 77 11 88 -
29/01 kl 18 76 16 92 -
29/01 kl 19 78 21 99 -
29/01 kl 20 84 20 104 -
29/01 kl 21 85 18 103 -
29/01 kl 22 79 18 97 -
29/01 kl 23 71 20 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 91 104 81 170
Laveste vannstand 73 59 73 34 56
Avvik gult nivå -73 -92 -79 -102 -13
Avvik orange nivå -104 -123 -110 -133 -44
Avvik rødt nivå -120 -139 -126 -149 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm