Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 66 79 73 -
29/01 kl 01 68 83 73 -
29/01 kl 02 72 85 77 -
29/01 kl 03 76 87 81 -
29/01 kl 04 90 102 92 -
29/01 kl 05 94 107 92 -
29/01 kl 06 92 103 84 -
29/01 kl 07 94 104 88 -
29/01 kl 08 101 114 95 -
29/01 kl 09 97 113 91 -
29/01 kl 10 87 103 83 -
29/01 kl 11 82 99 80 -
29/01 kl 12 82 102 78 -
29/01 kl 13 77 100 75 -
29/01 kl 14 77 98 75 -
29/01 kl 15 82 102 85 -
29/01 kl 16 90 109 91 -
29/01 kl 17 91 112 88 -
29/01 kl 18 91 113 92 -
29/01 kl 19 93 114 99 -
29/01 kl 20 99 118 104 -
29/01 kl 21 97 114 103 -
29/01 kl 22 88 104 97 -
29/01 kl 23 82 99 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 93 118 87 158
Laveste vannstand 72 56 66 19 43
Avvik gult nivå -71 -90 -65 -96 -25
Avvik orange nivå -102 -121 -96 -127 -56
Avvik rødt nivå -118 -137 -112 -143 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm